Корзина
344 отзыва

"GUNHOUSE" - товары для туризма и активного отдыха

ЗАКОН УКРАИНЫ

ЗАКОН УКРАИНЫ

03.05.13

                          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 1992 р. N576

Київ

Про затвердження Положення про дозвільну систему

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93

N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95

N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99

N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99

N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000

N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001

N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002

N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007

N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010

N 430 ( 430-2012-п ) від 21.05.2012 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про дозвільну систему, що додається, і ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України

В.СИМОНЕНКО

Міністр Кабінету Міністрів України

В.ПЄХОТА

Інд.29

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 1992 р. N 576

ПОЛОЖЕННЯ

про дозвільну систему

( Чинність Положення про дозвільну систему, затвердженого цією постановою, у частині переліку об'єктів, на які поширюється дозвільна система, поширено на газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, об'єкти виготовлення і реалізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93 )

I. Загальні положення

1. Дозвільна система - це особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

2. До предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами*).

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95, N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 )

3. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, а також громадяни мають право у встановленому порядку використовувати, зберігати, перевозити предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95 )

4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

5. Укладання трудового договору на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за погодженням з органами міліції.

*)Надалі - об'єкти дозвільної системи.

II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

6. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому порядку надано право виготовляти, придбавати, зберігати, перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну охорону і правильне використання у господарській діяльності.

7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється пропускний режим.

8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких входять представники органів міліції, заінтересованих підприємств, установ і організацій і, залежно від виду об'єкта, органів державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної безпеки.

За результатами обстеження складається акт з викладенням висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття об'єкта дозвільної системи. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій здійснюється: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї - у порядку, визначеному МВС; { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }

на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС; ( Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами, - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ) «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»;

( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

( Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

( Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95, N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях Держспецзв'язку, а також у митній службі визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування Адміністрації Держспецзв'язку, і Держмитслужби.

( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99, в редакції Постанов КМ N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007, N 430 ( 430-2012-п ) від 21.05.2012 }

III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань і громадянами встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці.

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

13. Об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової, спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади вибухових матеріалів обстежуються щомісячно. Інші об'єкти дозвільної системи - щоквартально.

Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт дозвільної системи у кожному випадку обстежується:

при оформленні на новий строк дозволу на зберігання, використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система; ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

при переоформленні дозволу у зв'язку із зміною місця зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. ( Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС, МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з відмовою у видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної системи, може бути оскаржено у порядку встановленому для оскарження неправомірних дій органів державного управління і посадових осіб, які ущемляють права громадян. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

15. Посадові особи та громадяни, які порушили порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Источник: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Производитель
Показать все
Контакты
 • Телефон:
  +380 (68) 257-47-56, Алексей
  +380 (67) 489-64-92, Анатолий
 • Контактное лицо:
  Анатолий Березюк
 • Адрес:
  пер. 1-й Аэродромный, 5, 3-й этаж, (ул. Ген. Петрова угол ул. Комарова) вход со стороны ул. Комарова, салон "Паркет Центр", Одесса, Одесская область, 65101, Украина
 • Email:
  gunshopodessa@gmail.com